xəbərlər

Dispersantlar da səthi aktiv maddələrdir.Anion, katyonik, qeyri-ion, amfoter və polimer növləri var.Anion növü çox istifadə olunur.Dispersləşdirici maddələr nəmə həssas olan tozlar və ya tortlar üçün uyğundur və bədənin işinə təsir etmədən effektiv şəkildə gevşetmək və çökmənin qarşısını almaq üçün əlavə edilə bilər.Hər növ qida və dərman tozu dispersant, yem, ammonium xlorid və digər gübrə dispersant, örtük dispersant, keramika dispersant, fosforsuz yuyucu, kaolin dispersant, sement əlavələri, kağız dispersant, dövran edən su dispersant və miqyas inhibitorunda geniş istifadə edilə bilər. və s. Məhsullar yaxşı çökmə əleyhinə təsir göstərir.
Dispersantın rolu dispersiya prosesini başa çatdırmaq, dispers piqment dispersiyasını sabitləşdirmək, piqment hissəciklərinin səthi xassələrini dəyişdirmək və piqment hissəciklərinin hərəkətliliyini tənzimləmək üçün tələb olunan vaxt və enerjini azaltmaq üçün nəmləndirici dispersantdan istifadə etməkdir.Dispersantların spesifik istifadələri aşağıdakı aspektlərdə əks olunur.
1. Bütün növ qida və dərman tozları üçün dispersant əla kristallaşma əleyhinə təsirə malikdir, qida və dərmanların keyfiyyətini uzun müddət dəyişməkdən qoruya bilir və əla və təhlükəsiz anti-kristallaşma agentidir.
2. Kimyəvi gübrələr üçün (xüsusilə ammonium xlorid, ammonium karbon) qaşınma əleyhinə agentdir ki, bu nəm uducu və qapaqlayıcı maddələrin boş təsirini saxlaya bilir və məhsulun keyfiyyətini və istifadə dövrünü uzadır.
3. Piqmentin dispersantı olaraq, piqmentin dispersiyasını həyata keçirmək və boyanın vahidliyini təmin etmək üçün bu məhsul və piqment hissəcikləri arasında qarşılıqlı əlaqəni həyata keçirə bilər.
4. Sintetik yuyucu vasitələrdə yuyucu vasitə kimi, bu məhsul kir hissəciklərini və kalsium sabunu çirkini dağıtmaq, çoxvalentli hissəcikləri xelatlaşdırmaq funksiyasına malikdir və kir hissəciklərinə güclü adsorbsiya gücünə malikdir.Hissəcikli yuyucu vasitənin zərərsizləşdirilməsini yaxşılaşdırmaq üçün o, ümumi istifadə edilən natrium tripolifosfatdan 5 dəfə, kalsium sabununun dispersiya qabiliyyəti isə natrium tripolifosfatdan 6 dəfə böyükdür.Daha yaxşı çökmə əleyhinə təsirə malikdir, anti-turşu natrium tripolifosfatdan əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur.
5. miqyaslı inhibitor və dolaşan su soyutma üçün dispersant effektiv kalsium karbonat, kalsium karbonat miqyaslı dayandıra bilər, dispersant kalsium ionlarının chelate bilər, belə ki, kalsium ionlarının doyma konsentrasiyası bir neçə dəfə artıb, kalsium ionlarının konsentrasiyası çox yüksək olduqda, orada miqyaslı çöküntülər də ola bilər, miqyaslı hissəciklərin səthində, miqyaslı təbəqənin əmələ gəlməsi də çox boş, su ilə yuyulması asan olsa belə, miqyasın böyük hissəciklər əmələ gətirmək üçün toplanmasına və yağıntıya mane olur. miqyasının qarşısının alınması, miqyasının aradan qaldırılması məqsədinə nail olmaq.

www.DeepL.com/Translator ilə tərcümə olunub (pulsuz versiya)


Göndərmə vaxtı: 05 avqust 2022-ci il